Radar

Staffanstorp skeppar i väg sina nyanlända

Staffanstorp anser att modulbostäder till flyktingar skulle skapa utanförskap i kommunen.

Staffanstorps kommun kritiseras av grannen Lunds kommun för att ett fyrtiotal av Staffanstorps nyanlända bor där. Totalt har den skånska kommunen placerat över 100 nyanlända i andra kommuner, rapporterar Dagens Samhälle.

Staffanstorp uppger enligt tidningen att man från mars i år hade 108 personer – 41 vuxna och 67 barn – placerade i fem andra kommuner: Malmö, Lund, Trelleborg, Burlöv och Sjöbo.

Nu kräver kommunstyrelseordföranden i Lund att regeringen agerar eftersom man anser att Staffanstorp satt placeringar utanför sin kommungräns i system.

Staffanstorp har gjort det här systematiskt under lång tid, säger Philip Sandberg (L) till tidningen,

Kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, Christian Sonesson (M), förklarar placeringarna utanför kommungränsen med att man inte vill uppföra modulbostäder på hemmaplan, eftersom det skulle leda till utanförskap.