Radar

Regeringen låter skattesänkningar vara kvar

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar vårändringsbudgeten under en pressträff i Rosenbad i Stockholm.

Regeringen accepterar att M:s och KD:s skattesänkningar från i år blir kvar.
Och nästa år tas värnskatten bort, samtidigt som regeringen konstaterar att inkomstskillnaderna i Sverige har ökat sedan 1995.

– Det är klart att profilen varit lite annorlunda om S haft egen majoritet, sade finansminister Magdalena Andersson (S) när hon presenterade vårpropositionen med vårändringsbudgeten.

Den är det första resultatet av det nya budgetsamarbetet och januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.
Vänsterpartiet, som dumpats som samarbetsparti, anklagar S för att göra en högersväng och varnar för ökade klyftor i samhället.

Finansministern kallade däremot vårändringsbudgeten för bred mittenpolitik.

– Jag ser väldigt mycket i den här budgeten som vi i S gick till val på, sade hon.

Andersson pekar bland annat på mer pengar till skolan och på att investeringsstödet för bostadsbyggandet blir kvar.

Skattesänkningar kvar

S gick också till val på att stoppa stora skattesänkningar. Nu konstaterar dock Andersson att möjligheterna är små för att riva upp det senaste jobbskatteavdraget och höjningen av gränsen för när statlig skatt ska betalas.

Det är skattesänkningar som Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom när riksdagen i december klubbade deras budgetförslag. Då hade den rödgröna regeringen ännu inte inlett sitt samarbete med Centern och Liberalerna.

– Både L och C har gått till val på de skattesänkningarna så möjligheten att backa dem i framtida budgetförhandlingar bedömer jag som ganska liten, säger Andersson.

Värnskatt bort

Nästa år ska dessutom den särskilda inkomstskatten för höginkomsttagare, värnskatten, tas bort.

Finansministern uppger att det inte är något som S önskar, men att man var tvungen att gå med på det för att få med L i samarbetet.

– Vi kommer naturligtvis att kämpa för att förbättra för människor som har lägre inkomster, säger Andersson.

Slopad värnskatt ingår i det program på 73 punkter som S, MP, C och L enats om att genomföra under denna mandatperiod.

Enligt den fördelningspolitiska redogörelsen som lades fram tillsammans med vårändringsbudgeten har inkomsterna för de grupper som tjänar mest också ökat mest, och stadigt, sedan 1995.

De som har lägst inkomster har också lite mer att röra sig med, men andelen medborgare med låg ekonomisk standard har ändå ökat de senaste dryga 20 åren.

Höjda pensioner

I det nu avslutade budgetsamarbetet med V, mellan 2015 och 2018, gjordes en rad höjningar av bidrag och ersättningar riktade mot ekonomiskt svaga grupper.

Den typen av förslag är det ont om i 73-punktsprogrammet, även om det talas på flera ställen om att de ekonomiska klyftorna ska minska.

Andersson pekar på att programmet däremot innehåller höjda pensioner för dem med låga pensioner och sänkt skatt på pension.

Hon pekar även på möjligheter att göra gröna skatteväxlingar som ger en bättre fördelningspolitik.

Centerns Emil Källström anser att det enskilt viktigaste för att minska de ekonomiska klyftorna är att se till att människor kommer i arbete.

Räcker pengarna?

Finansministern vågar inte bedöma om det kan finnas pengar över till andra satsningar när 73-punktsprogrammet har genomförts.

– Vi får i första hand fokusera på att genomföra det vi presenterat i 73-punktsprogrammet. Hur det sedan kommer att se ut i slutet av mandatperioden, det återstår att se, säger Magdalena Andersson.

Vårändringsbudgeten innebär en del mindre förändringar jämfört med M:s och KD.s budget för 2019 som riksdagen antog före jul.

Den innehåller satsningar för sammanlagt 4,5 miljarder kronor. Där finns bland annat två miljarder till klimat och miljö, sänkta arbetsgivaravgifter och en halv miljard till fler lärarassistenter i skolan.

Satsningarna är finansierade med högre miljöskatter, besparingar och omflyttade anslag. Till exempel blir flygskatten kvar.

Vårändringsbudgeten

Satsningar (miljoner kronor):

Fler lärarassistenter: 475 mkr
Stöd för torkdrabbade lantbrukare: 350 mkr
Åtgärder för arbetslösa: 340 mkr
Sänkt arbetsgivaravgift för unga under 18 år: 380 mkr
Sänkt arbetsgivaravgift i två år för egenföretagares första anställd: 120 mkr
Lägre moms på naturguider: 170 mkr
Mer pengar till assistansersättning: 150 mkr
Påskyndad bredbandsutbyggnad i hela landet: 100 mkr
Klimatåtgärder inom klimatklivet: 750 mkr
Investeringsstöd för minus klimatutsläpp: 100 mkr
Solcellsstöd: 300 mkr
”Industriklivet”, för klimatåtgärder i industrin: 100 mkr
Nattåg till Europa: 50 mkr
Bättre havsmiljö: 200 mkr
Stöd för våtmarker: 200 mkr
Ersättning till skogsägare med skyddad skog: 150 mkr
Stöd för värdefull natur: 100 mkr
Jämställdhet, åtgärder mot våld mot kvinnor: 191 mkr
Gratis muséeinträde och bidrag till kulturskolan: 110 mkr
Exportsatsning: 56 mkr
Krav på kollektivavtal för nystartsjobb slopas: 45 mkr
Pengar till delegationen mot segregation: 11 mkr
Pengar till regionala flygplatser: 57 mkr
Finansiering (miljoner kronor):
Bibehållen flygskatt: 785 mkr
Höjd skatt på fossileldad kraftvärme: 182 mkr
Höjd skatt på diesel i gruvfordon: 140 mkr
Höjd kemikalieskatt: 220 mkr
Avräkningar på biståndet: 700 mkr
Högskolan byggs ut långsammare: 335 mkr
Oanvända statsbidrag för yrkesvux: 397 mkr
Lägre anslag för näringslivspolitik: 250 mkr
Övriga anslagsminskningar: 604 mkr
Återtagna medel, bland annat ännu icke använda: 725 mkr
Stöd och anslag som upphör: 244 mkr

Källa: Regeringen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV