Radar

Rädda Barnen: Ta hem IS-barnen

De senaste veckorna har många anhängare till IS evakuerats från terrororganisationens sista fäste Baghouz.

Sverige har ingen skyldighet att aktivt gå in i flyktingläger i Syrien för att hämta barn till IS-anslutna svenskar, enligt en professor i folkrätt. Men Rädda Barnen anser att Sverige har en moralisk skyldighet att ta hem barnen.

– Är en svensk medborgare någonstans i världen i akut problem finns det inga bestämda regler i folkrätten som säger att Sverige har en skyldighet att åka dit aktivt och hämta och hjälpa personen hem, säger Said Mahmoudi, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.

Uppåt ett 80-tal barn till svenskar som anslutit sig till terrorgruppen IS uppskattas befinna sig i flyktinglägret al-Hol i den kurdkontrollerade delen av Syrien.

Men utrikesdepartementet (UD) har hittills sagt att det inte kommer att ta några initiativ till att barnen tas till Sverige. Den som vill få konsulär hjälp måste i stället infinna sig på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.

Besked inom kort

Enligt utrikesminister Margot Wallström (S) undersöker UD just nu frågan om att hämta hem barnen ordentligt.

– Vi är i kontakt med myndigheter och vi försöker att skaffa oss allt det sakunderlag som behövs. Vi försöker ta reda på så mycket som möjligt och vi bereder också frågan tillsammans med berörda departement.

– Vi kommer att återkomma inom kort och säga exakt hur vi ska hitta vägar framåt, säger Margot Wallström.

Professor Said Mahmoudi konstaterar att de mänskliga och moraliska aspekterna är starka.

– Men någon folkrättslig skyldighet finns inte. Finns det dessutom allvarliga risker eller svåra hinder kan staten alltid säga att man inte vill äventyra någon annans liv för att rädda dessa barn, säger Said Mahmoudi.

Ingen stat

Undantaget är om en svensk medborgare kränkts av en annan stat. Då har Sverige, enligt professorn, både en möjlighet och en skyldighet att agera.

– Men i det här fallet rör det sig om ett område som inte är under någon stats suveränitet, dit personer, i det här fallet barnens föräldrar, själva valt att resa och delta i ett krig, säger han.

Rädda Barnen anser att Sverige, utifrån barnkonventionen, har ett ansvar för att hämta barnen.

– Vi menar att Sverige både har ett legalt ansvar och en humanitär och moralisk skyldighet att agera, säger Ola Mattsson, chef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

– En sådan här situation, då det handlar om svenska barn som är oskyldiga till sina föräldrars brott, är väldigt svår. Då är det kanske inte den legala grunden som är det primära utan de humanitära skälen som måste väga väldigt tungt.

Många barn med anknytning till Sverige kan befinna sig i flyktinglägret al-Hol
Många barn med anknytning till Sverige kan befinna sig i flyktinglägret al-Hol. Foto: Maya Alleruzzo/AP/TT

"Extremt farlig plats"

Ola Mattsson säger att situationen har försämrats kraftigt den senaste tiden i de läger som barnen befinner sig i.

– Det är mycket svåra förhållanden. Många barn är undernärda, har lunginflammationer eller andra sjukdomar, så det är en extremt farlig plats att vara på. Därför är det viktigt att man tar ut så många barn som möjligt och att de europeiska länderna tar ansvar för sina medborgare, säger han.

Enligt Rädda Barnen bör Sverige säkerställa att barnen har resehandlingar.

– När det gäller annat praktiskt så är det ett fåtal, om någon, som inte har anhöriga i Sverige som är beredda att hämta eller finansiera resor till Sverige. Det Sverige behöver göra är att se till att barnen får resehandlingar, säger Ola Mattsson.

– Vi möter familjer som är beredda att gå långt för att lösa det praktiska, men de kan inte förhandla med kurdiska myndigheter eller utfärda resehandlingar, det måste regeringen hjälpa till med, säger han.

Andra länder

Bland de svenska minderåriga som befinner sig i lägret uppges göteborgska IS-rekryteraren Michael Skråmos sju barn finnas. Barnen uppges vara föräldralösa, men deras släktingar försöker få hem barnen till Sverige. Kurdiska myndigheter vill dock inte släppa ifrån sig barnen, utan en officiell begäran från Sverige. Samtidigt säger utrikesdepartementet att Sverige inte kan agera utan en förfrågan från kurdiska myndigheter.

– Visserligen har kurderna en egen förvaltning, men att begära en formell ansökan från kurderna är bara att gömma sig bakom formaliteter, anser Said Mahmoudi.

Andra länder har tagit hand om övergivna barn. Enligt Rädda Barnen har Frankrike tagit hem en mindre grupp föräldralösa barn och Tyskland har tagit hem barn från Irak under de senaste dagarna.

Även Ryssland, Indonesien, Kazakstan och Trinidad har tagit hem barn vars föräldrar misstänks vara anslutna till IS.

– Det är flera länder som har exakt samma problem. Man måste fatta ett beslut som är hållbart, genomförbart och också har visst nationellt stöd, säger Said Mahmoudi.

Radar

Kultur på recept ger bättre psykisk hälsa

Några av deltagarna i Kultur på recept fick testa att dreja.

Människor med depression eller långvarig smärta mår bättre efter att ha deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra människor. Det visar en ny studie från Jönköpings universitet.

Visste du att sjukskrivna kan få kulturaktiviteter på remiss från vården? Så kallad kulturunderstödd rehabilitering eller Kultur på recept kan användas för att behandla personer med psykisk ohälsa som stressproblematik, ångest, depression eller vid långvarig smärta.

I en studie där 400 personer deltog erbjöds hälften Kultur på recept och hälften fungerade som kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen fick träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan i grupper om 6–9 personer, för att göra någon form av kulturaktivitet tillsammans. Det rörde sig till exempel om att sjunga, spela teater eller testa olika hantverk som måleri. 

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

En av deltagarna berättar om att testa att dreja, i en intervju på Jönköpings universitets hemsida.

– Jag tänkte bara ”hur ska det här gå, det här kommer inte jag och klara”, men sen när jag väl var där första gången vill jag bara tillbaka. Jag vill göra det igen, det var skitkul. […] Man känner att man klarar av någonting, det är ju jättebra för självkänslan liksom.

Störst effekt hos deprimerade

Efter sex och tolv månaders behandling hade den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna i kulturaktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Stört effekt syntes hos personer med depression.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i kultur på recept som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, säger Paula Bergman.

Aktiviteterna kräver inte prestation, och är frivilliga. Behandlingen fungerar även arbetsförberedande i bemärkelsen att deltagarna behöver passa tider, träffa nya människor och besöka nya platser.

Sex regioner ingick i studien: Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion.

Motivation och självkänsla stärks

Parallellt testar och utvärderar Region Skåne metoden i ett forskningsprojekt som pågår fram till sommaren 2024. Några exempel på kulturaktiviteter som erbjuds patienterna är stadsvandringar, gemensam högläsning och konserter på Malmö Opera.

Resultaten är hittills goda, menar Anita Jensen, kultur -och hälsostrateg vid Kompetenscentrum primärvård som leder forskningsprojektet inom Region Skåne.

– Vi kan genom vår forskning se att motivation och välbefinnande samt den positiva självkänslan stärks hos deltagarna liksom sociala relationer och samhörighet till samhället, säger hon i en intervju på den nationella kunskapsplattformen Mötesplats social innovation.

Kultur på recept är ett bra komplement till medicinsk behandling av psykisk ohälsa, menar Sofia Carlin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, som också deltar i Region Skånes projekt.

– En fara är att vården behandlar onödigt många medicinskt och därmed gör normala känslor och reaktioner sjukliga i onödan. Vården behöver fler verktyg och här är Kultur på recept ett bra komplement, säger hon och fortsätter.

– Det man bland annat behöver göra för patienter med psykisk ohälsa, vilket Kultur på recept gör, är att hjälpa patienterna hitta nya beteenden och rutiner. Dessa rutiner och aktiviteter behöver vara kravlösa, sociala och meningsfulla, säger Sofia Carlin.

En fördel är att verktyget Kultur på recept tar patienterna ut från vårdcentralen, menar Yvonne Lindberg, Leg kurator och rehabkoordinator.

– För vissa patienter var vi annars de enda som såg dem. Vi ser att Kultur på recept-deltagarna fått nya kontakter och intressen. Att de har hittat tillbaka till lust och glädje. Deras behov av vårdkontakt har minskat. Det blev ett steg vidare där patienterna hamnar i ett nytt sammanhang och bryter sin sociala isolering, säger hon.

Radar

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död.