Radar

Migranter känner trygghet i Sverige

En kvinna med ett sovande barn anländer till Stockholm med tåget från Malmö/Köpenhamn under hösten 2015, då många flyktingar kom till Sverige.

Huvuddelen av migranterna som kommit till Sverige känner sig trygga, trivs där de bor och vill bo kvar i sin kommun, enligt Institutet för framtidsstudier.

Forskningsinstitutet ställde frågor till 6 500 utomeuropeiska migranter under hösten 2018 för ett regeringsuppdrag.

– Man känner sig trygg i Sverige, man känner samhörighet i Sverige. Den bild vi ser i media handlar om parallella samhällen och skjutningar. Det vi ser är en helt annan bild, säger Bi Puranen, docent i ekonomisk historia och projektledare, till Sveriges Radio Ekot. 

Lågutbildade, äldre och män känner sig mer hemma i Sverige än högutbildade, yngre och kvinnor. Många migranter upplever också att kvinnans jämställdhet har gått för långt i Sverige, även om Puranen uppger att migranterna blir mer och mer frihetliga i sina värderingar.

–Jag skulle tro att det tar en eller två generationer innan man kommer fram till (den nivån Sverige är). Men man rör sig och det är det som är det viktiga, säger hon till Ekot.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV