Energi

Hallå där Pella Thiel!

Pella Thiel, koordinator för internationella Earth rights conference som hålls den 10-11 maj.

Pella Thiel är koordinator för internationella Earth rights conference som hålls den 10–11 maj på Sigtunastiftelsen i Sörmland i samarbete med föreningen Lodyn samt Cemus vid Uppsala universitet.

Vad innebär Earth rights?
– Att naturen har rättigheter, och ett värde i sig själv bortom det instrumentella värdet som resurs för människor. Eftersom hela den västerländska kulturen bygger på idén om naturen som objekt är naturens rättigheter en transformativ idé med potential att skifta vår kultur i hållbar riktning.

Vilken roll spelar urfolk i arbetet med naturens rättigheter?
– Naturens rättigheter är som en juridisk implementering av urfolkens förståelse av människan som en del av en levande helhet. Urfolk i många länder, framförallt i Latinamerika, har varit helt avgörande för den globala rörelse som driver denna fråga.

Vad händer under konferensen?
– Flera av pionjärerna talar, de som förde in naturens rättigheter i Ecuadors konstitution och skrev Deklarationen om Moder Jords rättigheter, samt Gabriela Eslava, den jurist som förde barn och ungas talan mot staten Colombia med resultat att Amazonas i Colombia fick rättigheter som juridiskt subjekt. Vi kommer att undersöka hur vi gemensamt kan ta frågan vidare inom såväl juridiska som kulturella arenor. Global Alliance for the Rights of Nature deltar och håller i en tribunal där vi provar frågan om Vätterns rättigheter. Jag ser också fram emot att höra samiska representanter berätta om sitt arbete med naturens rättigheter.

Vilka deltar?
– Det är ett enormt intresse från hela världen – aktivister och forskare inom det globala nätverket för naturens rättigheter deltar, samt förstås engagerade i Sverige.

Vad gör den som vill komma på konferensen men inte har råd?
– Vi kommer att streama och göra vårt allra bästa för att möjliggöra ett bra deltagande online, inte minst för deltagare från andra länder. Naturens rättigheter är en av vår tids mest intressanta idéer, eftersom den har potential att både förstås av ett döende system och vara bärande i ett nytt. Oavsett om man kan komma på konferensen eller inte hoppas jag att fler får upp ögonen för den!