Radar

Extra miljoner till väg och järnväg

Regeringen lägger mer pengar på små vägar på landsbygd.

Regeringen avsätter 122 miljoner kronor extra för att förbättra enskilda vägar och järnväg på landsbygd. Det handlar om att hela landet ska ha goda möjligheter för transporter, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Enskilda vägar finns ju oftast i de mer glesbefolkade delarna av landet. Det handlar bland annat om att förbättra bärighet på broar.

Inspektioner som Trafikverket gjort visar att det finns ett uppdämt behov av underhållsåtgärder för broar och färjelägen på de vägnät som får statsbidrag för enskild väghållning.

Nästan hälften av de 122 miljonerna ska satsas på järnvägsunderhåll, bland annat för att främja spårbundna godstransporter.

Pengarna fanns med i landsbygdspropositionen förra året, men fördelas nu i vårändringsbudgeten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV