Radar

EU-parlamentariker inom M, KD och SD sämst i miljöröstningar

Det finns stora skillnader i hur EU-parlamentarikerna agerat för miljön, enligt Naturskyddsföreningens granskning.

I Naturskyddsföreningens granskning av de svenska EU-parlamentarikernas miljöinsatser 2014–2019, fick MP, S och V  bäst betyg medan M, KD och SD fick sämst betyg.

Naturskyddsföreningens rapport ”Blåslampor och bromsklossar – Granskning av de svenska EU-parlamentarikernas miljöinsatser 2014-2019” visar på stora skillnader i engagemang och ambitionsnivå hos de tjugo svenska EU-parlamentarikerna.

”En handfull parlamentariker har utmärkt sig som pådrivande miljöröster, medan andra utgjort bromsklossar för miljöpolitiken”, skriver Johanna Sandahl och Karin Lexén, Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Fyra parlamentariker utmärker sig

I rapporten presenteras en kartläggning av hur de svenska EU-parlamentarikerna har röstat i 32 av de mest centrala miljöomröstningarna under mandatperioden.

Rapporten går också igenom tusentals inlägg, ändringsförslag, betänkanden och yttranden från de svenska parlamentarikerna. Utifrån röstbeteende och samlat miljöengagemang har varje parlamentariker fått ett miljöbetyg: utmärkt, bra, okej eller dåligt.

De fyra av Sveriges tjugo EU-parlamentariker som får utmärkt miljö­betyg av Naturskyddsföreningen är Linnéa Engström (MP), Jakop Dalunde (MP), Jytte Guteland (S) och Malin Björk (V). 

”De har lagt en bra miljöröst i minst 75 procent av de granskade omröstningarna, och dessutom på andra sätt varit mycket aktiva inom miljöpolitiken i det parlamentariska arbetet”, skriver Johanna Sandahl och Karin Lexén.

M röstade emot bindande klimatmål

Samtliga ledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverige­demokraterna får dåligt miljöbetyg av Naturskyddsföreningen.

Moderaternas tre EU-parlamentariker Gunnar Hökmark (M), Anna Maria Corazza Bildt (M) och Christofer Fjellner (M) har till exempel röstat emot bindande klimatmål på nationell och EU-nivå, och emot nationellt bindande mål för förnybar energi och minskad energi­användning.

Lars Adaktusson (KD) har inte uppvisat något aktivt miljöengagemang under mandatperioden, och får en delad sista plats tillsammans med Sverigedemokraterna.

Endast SD röstade inte ja till minskat matsvinn

Peter Lundgren (SD) och Kristina Winberg (SD) hamnar i botten av granskningen. Partiet har inte drivit miljöfrågor alls, tvärtom var SD det enda svenska partiet som inte röstade ja till ett förslag om att sätta ett mål för minskat matsvinn, enligt rapporten.

EU måste växla upp rejält för att få en miljöpolitik som svarar mot de enorma utmaningar som våra samhällen i Europa står inför. Vad EU gör de närmaste fem åren avgör vår framtid. Vår granskning visar att det går att göra mycket för miljön som enskild EU-parlamentariker”, skriver Johanna Sandahl och Karin Lexén.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV