Radar

Krav om snabba beslut för att nå klimatmål

Det behövs mer alternativa drivmedel i tankarna för att klara riksdagens klimatmål.

Det är fortfarande möjligt att nå det av riksdagens beslutade klimatmålet vad gäller inrikes transporter. Men då krävs snabba politiska beslut, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, på DN Debatt.

2010 beslutade riksdagen att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, med undantag för flyget, ska minska med 70 procent fram till 2030. Men enligt Trafikverket ökade utsläppen med 0,5 procent i fjol.

För att målet ska nås krävs bland annat att regeringen ger Energimyndigheten ansvar för att ta fram en strategi som garanterar laddstationer i hela landet, skriver Axelsson. Han vill också att den norska modellen av stadsmiljöavtal införs liksom ett mer träffsäkert reseavdrag som inte subventionerar biltrafiken runt de större städerna.