Radar

Hopp och oro för Afghanistan

Margot Wallström och EU:s övriga utrikesministrar diskuterar Afghanistan i Luxemburg.

Utvidgade fredsförhandlingar väcker hopp om en framtid för Afghanistan.
Men glöm inte kvinnorna, manar EU.

I ett gemensamt uttalande efter EU:s utrikesministermöte i Luxemburg på måndagen välkomnas och uppmuntras direkta förhandlingar mellan talibanerna och regeringen i Afghanistan.

”EU stödjer alla försök att få igång en sådan process, som har skapat en politisk möjlighet som måste tas”, heter det i uttalandet.

Men det finns ett men. EU trycker också hårt på vikten av ett ”meningsfullt kvinnligt deltagande i alla fredsinitiativ, inklusive formella och informella fredsförhandlingar”.

– Också i förhandlingsdelegationen behöver vi se kvinnor och ungdomar och minoriteter, en bred representation för det afghanska samhället, säger utrikesminister Margot Wallström (S).

Inom EU finns en klar oro för att mångåriga försök att förbättra de afghanska kvinnornas position och inflytande ska spolas ut med badvattnet under kommande förhandlingar.

– Vi är inte helt övertygade om att USA i det här läget kommer att slåss för kvinnorepresentation fullt ut. Vi måste definitivt göra det. Vi måste från EU:s sida vara glasklara, säger Wallström i Luxemburg.

Fortsatta samtal mellan talibanerna, USA och afghanska regeringsrepresentanter ska hållas i Qatar senare under april.

På EU-mötet i Luxemburg

EU:s utrikesministrar diskuterade främst tre områden vid sitt aprilmöte i Luxemburg på måndagen:

* Afghanistan – där man uppmuntrar till fredsförhandlingar med talibanerna, men betonar behovet av att tänka på alla grupper i samhället.

”EU är inriktat på att stödja ökat deltagande av kvinnor på alla nivåer i det afghanska samhället”, heter det i slutsatserna.

* EU:s östliga partnerskap – där man ser fram mot ett gemensamt utrikesministermöte i maj, men också manar de forna sovjetrepublikerna att agera när det gäller mänskliga rättigheter och grundläggande värderingar.

– Vi kan inte acceptera att där händer det väldigt lite. Så det måste vi fokusera bättre på framöver, säger utrikesminister Margot Wallström.

* Venezuela – där EU oroas över det utdragna krisläget och flaggar för ytterligare sanktioner mot enskilda befattningshavare i landet.

– Nu kommer man att börja titta på att lista fler individer, konstaterar Wallström.
TT