Radar

Dykarens vilda sexliv bromsar evolutionen

Hos dykarskalbaggen har det krig som pågår mellan könen resulterat i att evolutionen bromsats upp.

Evolution genom könskonflikter är en betydligt mer komplicerad historia än vad man tidigare trott. Det kan forskare vid Lunds universitet intyga efter att ha studerat det brutala könskrig som pågår bland dykarskalbaggar.

I naturen pågår ett ständigt krig mellan könen såtillvida att hannar kan utveckla olika egenskaper för att lyckas med parningen, medan det för honan ofta handlar om att komma undan med hälsan och livet i behåll, helst båda två.

Inte sällan brukar denna konflikt resultera i att evolutionen går snabbare än vanligt, något som brukar framhållas av forskare som ett exempel på när helt nya arter bildas.

Stabil jämvikt

Men den kan också leda till motsatsen, att evolutionen nästan stannar av. Det kan forskare vid bland annat Lunds universitet nu visa efter att ha studerat dykarskalbaggar, eller bara dykare som de också kallas. Det är en familj med skalbaggar som helst håller till i stillastående vatten som kärr, dammar eller vattenfyllda gropar. Parningen är vild under vilken hannen använder sig av sugkoppar för att hålla sig kvar på honans rygg. Varje parningsförsök kan pågå i flera timmar och leder ofta till att honan skadas.

Som ett evolutionärt motdrag har därför vissa honor utvecklat en skrovlig rygg som försvårar för hannarna att hålla sig kvar, något som i sin tur resulterat i att hannen numera har olika typer av sugkoppar. En typ som fungerar på slät rygg, och en annan som fungerar på en dito skrovlig.

Slutresultatet, menar forskarna, har blivit ett slags evolutionärt limbo, eftersom hannar som försöker para sig maximalt därmed trakasserar båda typerna av honor. På så vis upprätthålls en stabil jämvikt mellan honor med slät respektive skrovlig rygg i populationerna.

Bromsad utveckling

”Konflikter mellan könen är en faktor som brukar lyftas fram när evolutionen går snabbt och nya arter bildas. Vår studie visar att könskonflikter också kan leda till motsatsen, det vill säga att evolutionstakten bromsas”, säger en av forskarna, professor Erik Svensson vid den biologiska institutionen vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Sammantaget, skriver forskarna, visar studien att evolution genom könskonflikter är en mer komplicerad process än vad man tidigare trott.

Sådana konflikter kan alltså inte bara leda till att nya arter bildas, utan också förhindra artbildning genom att de leder till stabila jämviktslägen.
Forskningen publiceras i Proceedings of the Royal Society B.

Insekter

Insekterna (Insecta) är en klass bland leddjuren. De har en kropp som täcks av ett hårt hudskelett och är uppdelad i tre olika delar: huvud, mellankropp, och bakkropp. På mellankroppen sitter tre par ben.

Kroppslängden varierar från 0,2 millimeter hos vissa skalbaggar till drygt 35 centimeter hos den största vandrande pinnen på Borneo.

Insekterna är den överlägset artrikaste gruppen av organismer på jorden. Hittills har cirka en miljon arter beskrivits och det verkliga antalet är sannolikt minst fem miljoner arter.
Källa: NE

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV