Radar

Andelen utbildade förskollärare minskar

Andelen anställda med förskollärarexamen på svenska förskolor minskar.

Andelen anställda med förskollärarexamen på svenska förskolor minskar. Barngruppernas storlek är samtidigt i stort sett oförändrad.

I dag är 39,6 procent av de anställda förskollärare, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med året före, enligt Skolverket.

Jämfört med 2014 har andelen förskollärare minskat med nästan tre procentenheter.

”Förskollärare och annan utbildad personal är oerhört viktig för kvaliteten i förskolan. Därför är det allvarligt att andelen utbildad personal minskar”, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Skillnaderna är stora beroende på kommungrupp. I kommungruppen mindre stad/tätort har 48 procent av de anställda en förskollärarexamen, jämfört med 31 procent i storstäder.

Kommunala förskolor har en högre andel anställda med förskollärarexamen, 43 procent – jämfört med 28 procent på privata.

Statistiken visar också att nästan 12 procent av personalen med förskollärarexamen är 60 år eller äldre.

Barngruppernas storlek är i princip oförändrad. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn jämfört med 15,3 året innan.