Radar

Isläget lindrigare än vanligt

Isbrytaren Frej assisterar ett tankfartyg i Bottenhavet.

En ovanligt lindrig vinter ser ut att avsluta isbrytarsäsongen tidigt i år.
”Det är kombinationen av varmare vatten från föregående sommar och väldigt mycket vind i januari. Det gjorde att isen inte växte till”, säger Amund E.B. Lindberg på Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets isbrytare, som varit i drift sedan julhelgen, ser ut att avrunda säsongen tidigare än vanligt. Försäsongen med varmt väder har satt sina spår, menar Amund E.B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

– Det har varit väldigt lindrigt i år. För svensk del är det nog extremt lindriga förhållanden och det är en konsekvens egentligen av den varma sommaren vi hade, säger han.

För närvarande har Sjöfartsverket två statsisbrytare i drift, båda i Bottenviken. De resterande tre isbrytarna samt en av Sjöfartsverkets inhyrda resurser har avslutat sitt arbete.

Normalt sett börjar isbrytarna sin säsong i december och brukar avsluta i mitten på maj. Den statliga isbrytningstjänsten har ett krav om att kunna leverera isbrytning från den 15 november till den 1 juni.

Jämfört med förra året är isen mindre utbredd i år. Amund E.B. Lindberg tror att isbrytarna kan avsluta sitt arbete för säsongen redan i april.

– I slutändan blev det en ganska stor isutbredning förra året, då hade vi också ett assisteringsbehov ganska långt fram på säsongen och gjorde sista insatsen i början på maj, säger han.

Fakta om isbrytning

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in.

Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar, dirigerar, leder och bogserar fartyg som har problem med att komma fram.

Sverige och Finland har sedan några år tillbaka ett mycket nära samarbete angående isbrytningen, vilket kan innebära att det ibland är en finländsk isbrytare som assisterar trafiken till en svensk hamn och omvänt.

Källa: Sjöfartsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV