Radar

De släppte ut mest i svensk industri 2018

Oxelösunds järnverk är en del av stålkoncernen SSAB.

Koldioxidutsläppen från svensk industri ökade med 445 000 ton förra året, skriver Sveriges Natur.  Ökad produktion av diesel, cement och plast liksom ökad användning av fossila bränslen för el och värme ligger bakom de växande utsläppen.

Totalt hamnade de svenska koldioxidutsläppen från industri, el och värme på 19,9 miljoner ton under fjolåret, enligt statistik från EU:s utsläppshandel. Som jämförelse släpper den svenska vägtrafiken ut ungefär 15 miljoner ton.

Enskilda industrier står för totalt nästan hälften av Sveriges koldioxidutsläpp.
De tre största utsläppsbovarna är ståltillverkaren SSAB, cementtillverkaren Cementa och oljeraffineringsföretaget Preem. På listan över de bolag med störst utsläpp finns också el- och fjärrvärmeproducenter från fossila bränslen, som också ökade sina utsläpp under 2018.

Samtidigt ökade också de totala växthusgasutsläppen från vägtrafiken i fjol. Bilarnas utsläpp minskade visserligen, men de ökade från tunga lastbilar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV