Radar

Stopp för bidödande kemikalie hos betodlare

Humlan är en av de insekter som är känsliga för det giftiga växtskyddsmedlet Gaucho WS 70.

Svenska betodlare får inte använda ett giftigt växtskyddsmedel för att skydda sina grödor, enligt en dom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Bekämpningsmedlet är ett av de giftigaste på marknaden och anses ligga bakom bidöden på många håll i världen.

Kemikalieinspektionen beslutade i december förra året att ge nöddispens för betodlarna att använda det förbjudna medlet Gaucho WS 70. Men domstolen upphäver nu beslutet, då den anser att det inte funnits förutsättningar för att ge dispensen.

Rätten har bland annat tittat på risken för skador på bin och andra pollinerande insekter, och om det finns andra rimliga sätt att minska skördebortfallet. Den försiktighetsprincip som råder inom miljörätten har också haft betydelse.

– Det är en seger för miljön, men också en seger för att om EU förbjuder ett ämne efter en lång process och på mycket goda skäl, då ska det ju inte direkt kunna gå att ge dispens när det finns alternativ, och det faktiskt inte heller var så stora förväntade effekter på skörden, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Enligt Kemikalieinspektionen finns det risk för en skördeminskning på i genomsnitt 10–15 procent om växtskyddsmedlet inte får användas, då skadeinsekter hotar att angripa fröer och plantor.

Bekämpningsmedlet Gaucho WS 70 innehåller ämnen som anses ligga bakom den kraftiga minskningen av bin och andra pollinerande insekter i många länder. Dispensen väckte därför stark kritik och överklagades av bland andra Naturskyddsföreningen. Mark- och miljödomstolen beslutade redan i slutet av februari att tillfälligt stoppa dispensen i väntan på dom.

Giftiga Gaucho WS 70

Växtskyddsmedlet Gaucho WS 70 innehåller så kallade neonikotinoider, en speciell grupp av insektsbekämpningsmedel. De används i exempelvis rapsodlingar och sockerbetsodlingar där växternas frön behandlas med medlen.

Kemiskt har neonikotinoiderna stora likheter med nikotin. Insekterna förlamas och dör vid tillräckligt stor koncentration.

Mot vissa skadeinsekter är de mycket effektiva, men de drabbar även vilda bin och humlor.

Vanliga honungsbin drabbas inte lika hårt som de vilda arterna, vilket kan bero på deras samhällen är väldigt stora och tål stora förluster.

Källa: Nature Communications

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV