Radar

Världens unga hamnar på efterkälken

Unga rohingyer i en religiös skola, så kallad madrasa, i ett flyktingläger.

Tuffa villkor och högre arbetslöshet möter världens unga. Fattigdom och brist på utbildning riskerar att leda till ökad marginalisering, enligt en ny rapport.

FN-organet UN Desa lyfter i sin nya rapport fram hur viktigt det är att satsa på arbeten och utbildning för ungdomar, för att kunna uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål till 2030.

”Ett oacceptabelt högt antal unga har en bristande tillgång till utbildning och arbete och framtidsutsikterna är osäkra”, står det i rapporten.

I dag finns det över 1,2 miljarder unga människor mellan 15 och 24 år och de utgör 16 procent av den globala befolkningen. Trots alla tekniska framsteg finns det många som inte har möjlighet att utbilda sig. Över 260 miljoner barn och unga under 19 år går inte i skolan, enligt siffror från 2014.

Stora skillnader

Det finns stora skillnader mellan och inom länder. Omkring 84 procent av de unga i höginkomstländer kan slutföra sin gymnasieutbildning medan endast 14 procent i låginkomstländer har möjlighet att göra det. Dessutom har nästan 30 procent av de allra fattigaste 12-14-åringarna aldrig gått i skolan och många fler har inte tillgång till grundskola. Barn på flykt riskerar att bli en ”förlorad generation”.

75 procent av alla unga på flykt som är i gymnasieåldern saknar tillgång till utbildning, globalt sett. I Bangladesh, Kenya och Pakistan är det närmare 95 procent.

I Nigeria där det pågår en konflikt i den norra delen av landet är det över 13 miljoner barn som inte går i skolan, vilket är den högsta andelen i världen.

Om inga förändringar sker kommer omkring 80 procent av de ungdomar i världen som är på flykt inte få en gymnasieutbildning och 99 procent kommer inte få tillgång till högre utbildning.

Tankar om självmord

En del unga har inget hopp inför framtiden. I flyktinglägret Moria på ön Lesbos i Grekland rapporterar hjälporganisationen Läkare utan gränser att en fjärdedel av barnen har skadat sig själva, genomfört självmordsförsök eller haft tankar på självmord.

Ungdomsarbetslösheten har ökat de senaste åren och 71 miljoner unga är arbetslösa runt om i världen.

Exempel på möjligheter

I den nya rapporten lyfts dock några exempel fram där nya möjligheter skapats för unga. Genom ett program har unga entreprenörer i Colombia fått hjälp att starta innovativa, produktiva och hållbara företag på landsbygden. Arbetslösa ungdomar som tillhör ursprungsbefolkningen eller som kommit som flyktingar har fått tillgång till utbildning i sektorer där det saknas arbetskraft.

Ett annat exempel är skolorna i Libanon som håller öppet i dubbla skift för att kunna ta emot syriska elever. Av de 400 000 syriska elever som går i skolan i Libanon är det 300 000 som får möjlighet till utbildning tack vare de dubbla skiften.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV