Radar

Mindre kostnad för hyrpersonal i tio regioner

Kostnaden för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården minskade i tio regioner förra året.

Kostnaden för inhyrd vårdpersonal i hälso- och sjukvården minskade i tio regioner under 2018 jämfört med 2017. Samtidigt ökade bemanningskostnaderna i stort, men ökningen är den lägsta sedan mätningarna startade 2011.

”Utvecklingen går åt rätt håll och vi ser många goda exempel på framgångsrikt arbete. Men det är en bit kvar för att nå målet att bli oberoende av inhyrd personal i vården”, säger Fredrik Lennartsson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting, enligt ett pressmeddelande.

Det är i regionerna Blekinge, Dalarna, Gotland, Halland, Jämtland, Jönköping, Sörmland, Värmland, Västerbotten och Västra Götaland kostnaderna minskat.

Kostnaderna minskade totalt i landet inom primärvården, var oförändrade inom psykiatrin men ökade inom den somatiska vården. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökade dock med 26 procent i hela landet, medan kostnaden för inhyrda läkare minskade med 4 procent. Ökningen för sjuksköterskor är oroande, enligt SKL.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV