Radar

Lastbilstrafik bakom ökade utsläpp

Förra året ökade utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken med 0,5 procent enligt en rapport från Trafikverket.

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken ökade med 0,5 procent förra året, enligt en prognos från Trafikverket. Personbilstrafikens utsläpp är i stort sett på samma nivåer – i stället beror ökningen i första hand på den expanderande lastbilstrafiken.

Från 2010 och fram till och med i fjol har utsläppen minskat med 18 procent från vägtrafiken – men förra året vände trenden och utsläppen ökade med 0,5 procent, enligt en ny rapport från Trafikverket.

Utsläppen från bensin- och dieseldrivna bilar ökade såväl 2017 som 2018. En större andel elbilar och laddhybrider gjorde dock att den totala mängden utsläpp från personbilar låg på samma nivå som 2017.

"Oroväckande utveckling"

I stället kan ökningen om 0,5 procent i första hand förklaras av den expanderade lastbilstrafiken.

Det är absolut en oroväckande utveckling. Här behöver vi verkligen hjälpas åt för att ta krafttag så att det minskar, säger Marie Hagberg, chef på transportkvalitet på Trafikverket, till Ekot.

För att nå klimatmålet om att minska utsläppen med 70 procent till år 2030 behöver utsläppen minska med åtta procent om året.

Förutom skärpta styrmedel, en högre andel förnybar energi och mer kollektivtrafik tror Hagberg på längre och tyngre, och därigenom färre, lastbilar, samt mer gods på järnväg och sjöfart.

"Starka industriintressen"

Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) är inne på samma spår. Han konstaterar att det varit ett större fokus på personbilstrafikens utsläpp och att godstransporternas påverkan hamnat i skymundan.

Kanske på grund av att det finns så starka industriintressen i detta och att det därför varit svårare att jobba med, säger han.

Enligt honom går nuvarande infrastrukturplanering, såväl nationellt som i städerna, stick i stäv med nuvarande klimatmål.

I stället för att satsa på utvidgad kollektivtrafik fokuserar politikerna på att bygga ut vägar och annan infrastruktur.

Jag har svårt att få det att gå ihop då detta ju snarare gynnar ökade transporter, säger han.

Fakta: Rapporten i korthet

Förra året ökade utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken med 0,5 procent enligt en rapport från Trafikverket som konstaterar att detta i första hand beror på ökad lastbilstrafik.

Bensindrivna personbilar står för den överlägset största delen av nybilsregistreringarna och det genomsnittliga koldioxidutsläppet från en bensindriven personbil är det högsta sedan 2014. Utsläppen för personbilar har dock stannat på samma nivå som 2017 genom ökad andel elbilar och laddhybrider.

Bonus malus-systemet som premierar bilar med låga koldioxidutsläpp har inneburit att antalet registrerade elbilar ökade till cirka 7 000 under 2018 medan laddhybriderna ökade till runt 20 000. Samtidigt registrerades över 300 000 nya bensin- eller dieseldrivna personbilar.

Källa: Trafikverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV