Krönika

Klimatpolitiken behöver landsbygdssäkras

Går det att utforma en folkligt förankrad klimatpolitik – som både håller oss under 1,5 graders global temperaturhöjning och som får brett stöd hos befolkningen? Medvetenheten om och oron för klimatförändringar hos allmänheten är nu stor. Det råder närmast konsensus om att “något” måste göras. Frågan är vad och vilka grupper i samhället som kommer att påverkas mest av detta “något”. Om politikerna ska lyckas presentera en ambitiös klimatpolitik med bred förankring så måste de börja med att analysera hur reformerna påverkar ojämlikheten mellan stad och land, mellan fattig och rik, mellan kvinnor och män.

De gula västarna i Frankrike visar på vad som kan hända om en regering försöker tvinga fram bränsleskatter som missgynnar redan utsatta samhällsgrupper. Det har blivit våldsamma protester och president Macrons förtroende har dalat i opinionsmätningarna, till fördel för Marine Le Pens högerextrema Rassemblement National. Men i motsats till vad många tror så är inte gula västarna en klimatfientlig rörelse. De kombinerar sitt krav på sänkt bensinskatt med krav på höjd skatt på fartygs- och flygbränsle och satsningar på att tilläggsisolera hus för minskad energiåtgång.

Utvecklingen i Frankrike kan jämföras med Kanada, där regeringen nu har infört en koldioxidavgift där pengarna sedan går tillbaka till provinserna, som delar ut intäkterna direkt till alla invånare. Det är en klimatskatt som både stimulerar energiomställning och utjämnar inkomstklyftor. I Kanada tycks folkliga protester mot den nya skatten ha uteblivit.

Tyvärr är den offentliga klimatdebatten i Sverige präglad av ett storstadsperspektiv, som saknar en konsekvensanalys för hur förslagen drabbar glesbygdsbor. Mycket fokus ligger just på att höja bensinskatten och argumentet är att en prishöjning ska tvinga folk att välja miljövänligare alternativ. Förståelsen för att det i stora delar av Sverige knappt eller inte alls erbjuds någon kollektivtrafik tycks helt frånvarande. Liksom insikten om att i just de områden där det saknas kollektivtrafik ofta även saknas inkomster till att köpa sig en elbil, eller för den delen laddstolpar för att tanka.

Globalt sett står stadsbor, enligt Världsbanken, för 80 procent av klimatpåverkan trots att de bara utgör hälften av jordens befolkning. Även i Sverige har storstadsbor högst konsumtionsbaserade utsläpp, enligt Jordbruksverket. Det som får storstadsbornas utsläpp att skena, trots att de kan bo i lägenhet och åka kollektivt, är deras höga lyxkonsumtion av bland annat influgna varor och utflugna semesterresor. Det är utsläpp som är transnationella och därför svåra att beskatta.

Glesbygdsbons konsumtion för att värma stora hus och ta sig långväga till jobb/skola är betydligt lättare att beskatta. Men innan politiker faller för frestelsen bör de tänka på att glesbygdsbor redan i snitt har landets lägsta inkomster och högsta kommunalskatt. Medelinkomsten i de 20 kommuner med högst skatt är 288 200 kronor, vilket kan jämföras med  377 700 kronor i de 20 kommuner med lägst skatt. För en lärare med en inkomst på 30 000 kronor i månaden kan skillnaden i skatt vara så stor som 15 768 kronor på ett år beroende på om hen bor i Dorotea eller Vellinge. Trots detta får Doroteabon mindre samhällsservice tillbaka för skattepengarna.

Höga utsläppsskatter, kanske till och med förbud, kommer att behövas. Men de kommer bara accepteras om de kombineras med andra åtgärder som gynnar de mest utsatta.  Exempelvis genom att skatterna från naturresurser tillfaller de platser som naturresurserna tas ifrån och att klimatskatter finansierar utjämning av inkomstklyftor. En radikal klimatpolitik är nödvändig och skulle mycket väl kunna få bred förankring, förutsatt att den jämlikhets- och landsbygdssäkras.

Vårkänslorna som kommer när snön smälter.

Klimatångesten som kommer när snön smälter.

Krönika

Att kräva att någon säger allt eller inget är enbart ett sätt att tysta

”Jag vill understryka det egna ansvaret som var och en som idag befinner sig inne i Gaza själv har.”

Citatet är Tobias Billströms, och det påstås handla om regeringens inställning till de svenskar som sitter fast hos familj eller vänner, under Israels bomber.

Det är en motbjudande uppvisning i arrogans. Men det stannar tyvärr inte där. Citatet beskriver egentligen obehagligt väl regeringens politik mot alla som är instängda i världens största utomhusfängelse: Skyll er själva för att ni är födda där.

En miljon i Gaza, 40 procent av befolkningen, är under 40 år. 10 000 rapporteras döda, varav 4000 barn. Den svenska regeringen vill understryka deras eget ansvar för att vara födda på fel plats.

FN kräver ett omedelbart eldupphör. Men Sverige la ner sin röst när frågan skulle avgöras. Medan Macron kräver ett stopp för bombningarna säger Kristersson att han inte vill ”sätta sig till doms”. Skyll er själva, medmänniskor i Gaza.

Enligt WHO har 230 attacker träffat vårdinrättningar. Nästan hälften av sjukhusen är utslagna. Läkare utan Gränser rapporterar att bristen på bränsle och el är en ”dödsdom” för många patienter, ”till exempel spädbarn i kuvöser”. Den svenska regeringen vill understryka spädbarnens eget ansvar.

Man behöver inte ta de starkaste orden i sin mun. Det har andra redan gjort. FN:s expertgrupp skriver i att mot bakgrund av ”uttalanden från israeliska politiska ledare … i kombination med militära ingripanden … finns det risk för folkmord på palestinierna”. Att brott mot krigets lagar pågår är uppenbart för alla som kan se. Men Billström talar om proportionalitet.

Kanske handlar det om vapen. I oktober skrev Billströms Försvarsmakt under ett avtal med det största israeliska vapenföretaget Elbit Systems, nu med kontor i Göteborg. Medan bomberna föll över Gaza lovades 1,7 miljarder skattekronor till Elbit. Bolaget sysslar med drönare och övervakning, huvudsakligen till samma krigsmakt som nu begår folkrättsbrotten. Produkterna de säljer lovas vara ”stridstestade”. Men de som ofrivilligt blir testpersoner måste skylla sig själva.

Den svenska regeringen blundar, och kritiken borde vara öronbedövande. Istället hörs mest kritik mot de som faktiskt säger någonting alls.

Det är som att det införts en ny regel i debatten. Den som säger något om mördandet av palestinier, måste säga allt annat samtidigt. Varför kritiserar du Israels ockupation och bomber, men säger inget om Hamas? Varför kräver du eldupphör, men säger inte samtidigt att gisslan ska friges? Varför pratar du om palestiniernas lidande, men inget om de många bortglömda konflikterna i Afrika?

Jag har lite svårt för det där.

Jag kräver självklart att de som hålls gisslan hos Hamas ska friges. Det finns inte ord nog att fördöma Hamas vedervärdiga terrorattack. Jag håller med alla som säger det. Jag kräver inte ens av dem att säga något annat samtidigt. Vi kan vara oense om annat, men vi är eniga om detta.

På samma sätt kan man kräva ett stopp för bomberna, att inga fler barn i Palestina ska dödas, utan att samtidigt säga något mer.

Att kräva att någon säger allt eller inget, är enbart ett sätt att tysta.

Det kan kännas som ett krav på balans, men det blir ett relativiserande. Hamas terror var terror och fel alldeles oavsett Israels ockupationspolitik. Och på samma sätt är Israels bomber mot civila fel, alldeles oavsett hur Hamas agerar. Palestinas barns överlevnad ska inte vara avhängigt hur männen som styr Hamas resonerar. Den enda rimliga linjen är att vilja upprätthålla mänskliga rättigheter och den internationella rättsordningen, oavsett vem som begår brotten.

En bortsprängd arm, ett raserat hem eller ett förlorat barn känns likadant i en människa, oavsett religion eller medborgarskap. Sorgen och frustrationen kan nyttjas av maktrusiga män, oavsett vilken sida en gräns någon bor på. Ansvaret faller tungt på oss som inte befinner oss mitt i elden och hatet att inte vända bort blicken, inte ge utrymme för rasism mot judar eller muslimer att växa i konfliktens spår, inte släppa på principerna, inte göra det enkelt för oss. Tobias Billström talar gärna om andras ansvar. Men han verkar inte särskilt intresserad av att ta något själv.

Krönika

Kan man driva nedrustningspolitik i Nato?

Under hösten arbetar vi på tankesmedjan Cogito med fredsfrågan – närmare bestämt om hur vi ska förhålla oss till det stundande svenska Nato-medlemskapet. Det förvånar kanske en del som tror att gröna tankesmedjor bara sysslar med miljöfrågor. Men fredsfrågan har alltid varit central för den gröna rörelsen.

I och med att Turkiet nu verkar släppa på sitt motstånd mot det svenska medlemskapet blir det alltmer sannolikt att även Sverige snart är medlem. Hur ska progressiva partier förhålla sig till det? Bör man kräva ett utträde? Eller försöka påverka Nato? Går det ens att göra som progressiv rörelse?
Bland gröna i länder som redan är med i Nato är det få partier som kräver ett utträde. Strategin har istället varit att försöka påverka alliansen inifrån, oavsett hur man i grunden ser på militäralliansen.

Men för att detta ska lyckas betonar många gröna behovet av bättre samordning mellan progressiva aktörer. Regelbunden samordning, särskilt inför Natos toppmöten och att skapa en gemensam grupp inom Natos parlamentariska församling skulle kunna göra stor skillnad. Just en sådan samordning bidrog exempelvis till att flera Nato-länder stod kvar i sitt motstånd mot Irak-kriget.

Gröna skulle inom ramen för Nato kunna verka för en bredare syn på försvarspolitik som inkluderar mänsklig säkerhet i stort, inte bara att skydda statens gränser. Att lyfta in klimatfrågans påverkan på säkerheten vore en naturlig sådan uppgift och att stärka det civila försvaret.

Ur ett fredsperspektiv vore dock den viktigaste prioriteringen att fortsätta arbetet i en fråga som präglat den gröna rörelsen sedan starten – arbetet för kärnvapennedrustning. Ett sådant arbete skulle skaka om det rådande militära paradigmet i grunden. Om Sverige ändå ska in i Nato, bör man ta chansen att driva frågan framåt.

Den gröna rörelsen, ofta förlöjligad för sin naiva idealism, finner sig här i en fördelaktig position. Genom att förespråka ett kärnvapenfritt Europa förändras villkoren för försvarspolitiken och rörelsen hittar en fråga att samlas kring, som har brett stöd.

Risken att bli utskrattad av de andra är förstås överhängande – det lär bli en frontalkrock med den nakna realismen i global politik. Ändå är det just här de gröna måste placera sin flagga. Ska vi vara med i Nato, en allians smidd i det kalla krigets smältdegel, bör vi protestera mot arvet från kärnvapenkapplöpningen. En grön position kan aldrig vara att kollektiv säkerhet uppnås genom hotet om ömsesidig förintelse.

De gröna måste lobba för att Nato omvandlas till ett forum för ärliga och öppna diskussioner om hur detta kan gå till. Detta är inte en uppmaning till naivitet; det är en uppmaning till modig realism. Genom att trycka på för att alla medlemsstater ska ratificera och följa Icke-spridningsavtalet (NPT), kan villkoren för global säkerhet förändras i grunden. Att förespråka en ”No First Use”-policy vore ett bra första steg.

Att montera ner den rädslans doktrin som har överskuggat global politik i årtionden är en monumental uppgift. Men finns någon rörelse som är bättre skickad att påbörja den?

I Syre skrev Birger Schlaug tidigare en krönika om att han utropade sin tomt till en kärnvapenfri zon. En bra början tycker jag. Men om Sverige nu ändå ska gå med i Nato bör vi ha högre ambitioner än så.