Radar

Farliga följder när regnskogen  skövlas

Industriell avverkning av regnskog för med sig risker för både mänskliga rättigheter och miljö, enligt en ny rapport.

Flickor och urfolk påverkas extra mycket av den industriella regnskogsavverkningen, skriver Naturskyddsföreningen som tillsammans med Swedwatch gjort den nya rapporten Undercutting rights (Undergräva rättigheter). Med exempel från Kongobäckenet i Kamerun visar de på att situationen inte förbättrats.

Om regnskogen fortsätter skövlas på samma sätt kommer mänskliga rättigheter riskera att undergrävas och situationen bli alarmerande ur ett globalt perspektiv. Detta är världens näst största regnskogsområde med en enorm artrikedom som hotas i och med den omfattande avverkningen. I området lever 75 miljoner människor vars försörjning och kultur står på spel.

De företag som granskas i rapporten tar inte hänsyn till dessa risker. Enligt Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, bekräftar den nya rapporten att industriell avverkning av regnskog för med sig risker för både mänskliga rättigheter och miljö. 

Även globala klimatmål blir svårare att nå i och med skövlingen, som i första hand sker på grund av omvandling till jordbruksmark. Det blir dock svårare för småskaliga verksamheter att överleva. Rapporten föreslår att de verksamma avverkningsföretagen måste göra riskanalyser av miljö- och mänskliga konsekvenser i enlighet med internationella normer. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV