Radar

Betodlare får inte använda dödlig kemikalie

Humlan är en av de insekter som är känsliga för det giftiga växtskyddsmedlet Gaucho WS 70.

Svenska betodlare vill använda ett giftigt växtskyddsmedel för att skydda sina grödor, men beslutet att ge odlarna dispens har väckt stark kritik. Nu stoppas tillfälligt dispensen efter ett beslut i mark- och miljödomstolen.

Kemikalieinspektionen beslutade i december förra året om att ge nöddispens för svenska betodlare att använda det förbjudna växtskyddsmedlet Gaucho WS 70. Bekämpningsmedlet är ett av de giftigaste på marknaden och innehåller ämnen som anses ligga bakom den kraftiga minskningen av bin och andra pollinerande insekter i många länder.

Dispensen som tillåter medlet väcker stark kritik och har överklagats av bland andra Naturskyddsföreningen (SNF). Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har nu beslutat om så kallad inhibition av nöddispensen, vilket innebär att medlet tills vidare inte får användas.

Konsekvenser för miljön

”Om det överklagade beslutet får verkställas riskerar det att medföra konsekvenser för miljön som är svåra att återställa”, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

–Det är bra att det har prövats i domstol och det är bra att man tar spjärn mot försiktighetsprincipen, så vi välkomnar det här beslutet, säger Karin Lexén, generalsekreterare för SNF.

De som ansökt om att få använda bekämpningsmedlet är Svenska betodlarna, men från branschorganisationen är man fåordig:

– Vi har tagit del av beskedet och jobbar med ärendet, säger generalsekreteraren Anders Lindkvist.

Avgörande inom kort

Åsa Marklund Andersson, tillförordnad chefsrådman vid mark- och miljödomstolen, vill inte utveckla bakgrunden till inhiberingen närmare, men säger att ett avgörande inte behöver dröja någon längre tid.
När frågan ska avgöras slutligt så får vi kanske anledning att gå in närmare på grunderna för beslutet, säger hon.

Från SNF är man förvånad över att betodlarna alls fick någon dispens.
Ämnena är vattenlösliga och det är inte bara plantan som påverkas utan det kommer ut i hela systemet. Vi vet att det är väldigt giftigt mot just bin, men även andra pollinerare, säger Karin Lexén.

Carl Cato/TT

Fakta: Giftiga Gaucho WS 70

Växtskyddsmedlet Gaucho WS 70 innehåller så kallade neonikotinoider, en speciell grupp av insektsbekämpningsmedel. De används i exempelvis rapsodlingar och sockerbetsodlingar där växternas frön behandlas med medlen.

Kemiskt har neonikotinoiderna stora likheter med nikotin. Insekterna förlamas och dör vid tillräckligt stor koncentration.

Mot vissa skadeinsekter är de mycket effektiva, men de drabbar även vilda bin och humlor.

Vanliga honungsbin drabbas inte lika hårt som de vilda arterna, vilket kan bero på deras samhällen är väldigt stora och tål stora förluster.

Källa: Nature Communications

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV