Radar

All kollektivtrafik får kameraövervakas

Den särskilde utredaren Johan Sjöö lämnar över utredningen om kameraövervakning till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Det ska bli enklare att sätta upp övervakningskameror i kollektivtrafiken och på flygplatser. Det föreslår en utredning till regeringen. Undantaget från tillståndsplikten ska gälla all kollektivtrafik och inte bara tunnelbanan, som är fallet i dag.

I dag finns ett undantag från tillståndsplikten för kameror i tunnelbanan, men nu föreslås att tillståndsplikten ska tas bort även på exempelvis bussar, tåg, fartyg, stationer och terminaler. Det innebär att de företag som driver kollektivtrafik får sätta upp kameror i bussar och tåg, på stationer och busshållplatser och i anslutning till dessa, till exempel bilparkeringar.

Stort behov

Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser.

Förslagen motiveras med att ordningsstörningar, brottslighet och terrorhot gör att behovet av kamerabevakning är stort. Förhoppningen är att nya tillståndsregler ska underlätta polisens utredningsarbete och även förebygga att brott begås.

Justitieminister Morgan Johansson (S) bejakar inriktningen på förslagen, som nu ska gå ut på remiss.

Mer kameror

– Vår huvudsakliga inriktning är att vi måste kunna använda oss mer av kameror, både för att förebygga och klara upp brott, så vi är överens om själva inriktningen, säger han till TT.

TT: Det här innebär att områdena där man bevakas utökas. Varför måste man filma befolkningen så mycket?

– Jag tror att det finns ett stort stöd i befolkningen generellt sett till olika åtgärder som medverkar till att man klarar upp och förebygger brott. Det ökar faktiskt tryggheten hos befolkningen, säger Morgan Johansson.

Fakta: Förslagen

Dagens undantag från tillståndsplikten för tunnelbanan utökas till all kollektivtrafik.

Det handlar om bussar och tåg, hållplatser och tågstationer samt miljön i anslutning till dessa, till exempel bilparkeringar.

Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser.

Undantagen ska gälla om bevakningen har till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda och lagföra brott.

Det gäller även om syftet är att förebygga, förhindra eller upptäcka ordningsstörningar och för att förhindra olyckor.

Källa: SOU 2019:8