Ditt stöd är en viktig del för att kunna säkra en långsiktig utgivning av Landets Fria Tidning, Sveriges enda nyhetstidning med fokus på omställningsfrågor. Om du inte redan följer våra nyheter gör du det bäst genom att skriva upp dig på vårt nyhetsbrev här.