Prenumerera på Landets fria tidning

Prenumerera på Landets Fria Tidning

Landets Fria kommer ut med en digital utgåva på fredagar med senaste nyheter, fördjupning och debatt. Vi publicerar löpande nyheter på hemsidan.

Endast 49 kr/månad

  Hur vill du läsa Landets Fria Tidning?...


  Hur vill du betala?


  Pris 49 kr/ månad

  Personuppgifter
  Prenumerationsvillkor

  Prenumerationstid Alla prenumerationer är löpande fram till uppsägning om inte annat framgår vid tecknandet. Vi skickar en ny avi när prenumerationstiden är på väg att gå ut och du väljer då om du vill betala den eller säga upp prenumerationen. Utebliven betalning är inte en giltig uppsägning. Ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen gäller för prenumerationer. Utgivning Nyhetsmagasinet Syre kommer ut 98 gånger per år, varav två gånger som dubbelnummer. Syre Göteborg kommer ut 49 gånger per år, varav en gång som dubbelnummer. Uppehållen ligger normalt i juli (två veckor) och mellan jul och nyår. Adressändring Tillfällig eller permanent adressändring är kostnadsfri inom Sverige. När du ändrar adress behöver vi din nya adress två veckor innan adressändringen ska ske. Tillfällig adressändring kan inte ske för kortare period än fyra veckor. Vid adressändring till utlandet, se utlandsprenumeration nedan. Uppehåll Om du vill göra uppehåll i prenumerationen vill vi veta det två veckor i förväg för att kunna garantera ett uppehåll vid önskat datum. Ett uppehåll kan vara som kortast fyra veckor och som längst ett år. Stödprenumerationer I stödprenumerationen på nyhetsmagasinet Syre ingår även en prenumeration på Syre Göteborg för samma period som du tecknar Syre. I stödprenumerationen på Syre Göteborg ingår även en prenumeration på nyhetsmagasinet Syre för samma period som du tecknar Syre Göteborg. Leverans Syres strävan är att tidningarna ska levereras utan störningar. Men någon absolut garanti kan vi inte ge. Vi ber dig som läsare att kontakta oss om du inte får tidningen, eller om du får den för sent eller till fel adress. Om du anmäler en störning i distributionen ersätter vi dig genom att förlänga prenumerationen med lika många veckor som tidningen har uteblivit. Vi behöver din reklamation inom en vecka från det att störningen inträffat. Utlandsprenumeration Vid prenumeration till utlandet gäller stödpriserna (men utan extra tidning) för att täcka de extra portoavgifterna. Vid digitalprenumeration till utlandet tillkommer dock ingen extra portoavgift och du kan välja vilket prisalternativ du vill. Vi reserverar oss för transporter och lokala distributionsproblem i mottagarlandet. Kontakt med Syre Förändringar i prenumerationen gör du enklast genom att kontakta vår prenumerations- och distributionsavdelning på telefon eller mail. Du behöver ha ditt abonnent- eller kundnummer, vilket du hittar på avin. Telefonnummer: 08-845 033. E-post: prenumeration@tidningensyre.se. Syre följer Personuppgiftslagen (PUL) När du beställer en prenumeration lämnar du uppgifter om dig själv som vi sparar i vår databas. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Genom att registrera dina personuppgifter samtycker du till att Mediehuset Grönt, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att kunna kontakta dig med information om din prenumeration. Detta gäller även dig som beställer en provprenumeration till dig själv eller någon annan. Vi kan behöva kontakta dig om det till exempel är problem med distributionen till din adress. Dina personuppgifter används för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund. Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta görs genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Mediehuset Grönt.
  Prenumerera gratis på vårt
  NYHETSBREV
  Prenumerera gratis på vårt
  NYHETSBREV