Välkommen till Syre Teve!Våra sändningar finns längre ner på denna sida, eller i fliken överst till vänster i bildrutan.

[youtube-live-status]
[youtube-live]

 

SE VÅRA TIDIGARE SÄNDNINGAR:

Almedalen 2016


 

Flyktingpolitiken: Hur kunde
det bli så här? Hur vänder vi det?
Hur hamnade vi med en flyktingpolitik som syftar till ett
mottagande på EUs miniminivå? En politik som så sent
som för nio månader sedan bara förespråkades av SD.
Och hur kommer vi ur det? Samtal med politiker som
motsatt sig dagens politik.
Medverkande: Christina Höj Larsen från V, Anna Ardin,
Förbundsstyrelseledamot, Socialdemokrater för tro och
solidaritet, Ola johansson, C, riksdagsledamot och bostadspolitisk
talesperson, samt representanter för, Fi, MP,
Moderator: Lennart Fernström, utgivare på Syre.

Andrum? En kritisk granskning
av de nya bestämmelserna om rätten till
asyl och familjeåterförening

Asylreglerna har ändrats kraftigt i år. Med grund i
flyktingrörelsens mångåriga erfarenhet presenteras
förändringarna.
Medverkande: Sanna Vestin, ordförande i FARR , Jenni
Stavare, offentligt biträde i asylärenden, Maria Strandberg
från Folkkampanj för Asylrätt
Moderator: Elin Lindén från Folkkampanj för Asylrätt

Förtryck i dagens Sverige
Panelsamtal där fokus ligger på människan och
vardagen. Hur har samhällsklimatet förändrats sedan
Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och flyktingpolitiken
blivit alltmer inhuman?
Medverkande: Paula Dahlberg, debattör som bloggar
på ”vardagsrasismen”. Frida Sandegård, förbundsordförande
RFSL, Frank Berglund, förbundsordförande
för RFSL, Banar Sabet, styrelseledamot StreetGäris
Ungdom. Fler deltagare tillkommer.
Moderator: Karen Austin, krönikör på Syre.

Ögonvittnesskildring från Lesbos
Ön Lesbos har blivit lite av en symbol för Europas flyktingpolitik.
Hit kommer majoriteten av alla de flyktingar
som tar sig över Medelhavet. Hit åker också mängder
av europeiska volontärer för att hjälpa till. Lyssna på hur
verkligheten bortom nyheternas skildring ser ut.
Medverkande: Johanna Norrbo och Teresia Karlsson,
WE ACT Sweden

Det rasistiska våldet
Mattias Gardell, Heléne Lööw och Rebecka Bohlin har
alla tre skrivit böcker som utforskar våld med rasistiska
motiv på olika sätt. Möt dem i ett samtal om hur de rasistiska
rörelserna förändrats över tid, hur hoten och hatet
yttrar sig idag och vad vi kan göra för att stoppa dem.
Moderator: Daniel Suhonen.
Arrangörer: Ordfront i samarbete med Syre.

Makt och rättigheter åt kvinnor i fredsprocesser
Hur framgångsrikt är det svenska 1325-arbetet?
Medverkande: Eva Zetterberg, ordförande för Operation
1325, tidigare ambassadör i Latinamerika och
andra vice talman i riksdagen, samt gäster.
Arrangör: Operation 1325.

Samordning för framgång – hur
vi löser boendefrågan för flyktingar
Fredric Landqvist från Refugees Welcome berättar
om hur de jobbar för att ordna fler bostäder till nyanlända
flyktingar.

Ett hållbart klimat börjar med rätten till mat
De som bidrar minst till klimatförändringarna drabbas hårdast.
Klimatförändringarna hotar allvarligt rätten till lämplig
mat och försörjning. Människorättsorganisationen FIAN
berättar hur stärkande av små livsmedelsproducenters
mänskliga rättigheter kan bidra till lösning på klimatkrisen.

Det skriande behovet av att erkänna målkonflikter
Allt som oftast låter det som att vi kan få ett hållbart samhälle
utan att offra något. En diskussion om målkonflikter
och vikten av att prioritera.
Deltagare: Sasja Beslik, head of responsible investment
Nordea. Gustaf Arrhenius, vd Institutet för Framtidsstudier
och professor i praktisk filosofi. Eva Alfredsson, forskare,
fil dr – KTH Avdelningen för Miljöstrategisk analys.
Moderator: Stina Oscarson.
Arrangörer: Steg 3 i samarbete med tidningen Syre.

Hur långt sträcker sig människans ansvar?
Vi beter oss i dag som om vi ägde jorden. Som att naturen
är en resurs vi fritt kan nyttja för vårt eget välstånd.
Men är det så? Hur långt sträcker sig vårt
ansvar? Ett samtal om klimatfrågan utifrån
en moralisk, filosofisk och existentiell
utgångspunkt.
Medverkande: Antje Jackelén ärkebiskop
och Lars Anders Johansson, kulturansvarig
på Timbro. Moderator: Stina Oscarson.
Arrangörer: Steg 3 i samarbete med Syre.

Klimatet och välfärden – Hur Sverige kan gå före i en nödvändig omställning
för att skapa en uthållig välfärd
Vårt klimatarbete har betydelse som inspirationskälla
för andra. Om inte vi kan, vilka kan då? Omställningen
till en förnybar ekonomi kan även bidra till den svenska
konkurrenskraften.
Medverkande: Staffan Laestadius, bland annat professor
emeritus i industriell omvandling vid KTH och
författare till boken ”Klimatet och välfärden”. Arrangörer:
Klimataktion i samarbete med tidningen Syre.

USA – TTIP, presidentval och energipolitik
USA står inför ett vägskäl efter 8 år med Barack Obama.
Det blir samtal om TTIP, höstens val och Obamas politiska
vinster/motgångar.
Medverkande: Henrik Nygren och Jakob Stenberg,
journalister och producenter till USA-podcasten
Kongressen. Beatrice Rindevall, redaktör för Supermiljöbloggen.
Linnea Sandström Lange, USA-expert med
erfarenhet av politiskt arbete med bl.a aborträttigheter
i Chicago. Moderator: Klas Lundström, författare och
frilansjournalist knuten till Syre.

Cykla – inte bara bra för miljön
När stillasittande tar fler liv än rökning, jorden hotas av
klimatförändringar och städernas trängsel är akut blir cykeln
en del av lösningen. Hör Maja Lagercrantz och
Lina E Johansson, författarna till boken ”Cykla!
Två hjul som förändrar världen”, berätta om
cykelns historia, psykologi och ekonomi.
Moderator: Benita Eklund .
Arrangörer: Ordfront förlag i samarbete
med tidningen Syre.

Kommer omställningen uppifrån eller nerifrån?
Hur ser förhållandet folkrörelser och partipolitik ut när
det gäller omställningsarbetet? Hur kan vi mest
effektivt påverka samhällsutvecklingen?
Medverkande: Ahmed Al-Qassam, ordförande
för PUSH Sverige och initiativtagare
till Miljöpodden. Elin Bååth, ledamot
för Fi i kommunfullmäktige Gotland.
Göran Hådén, MPs partistyrelse och aktiv i
miljö- och klimatfrågor. Henrik Grape, klimatteolog och
präst i Svenska kyrkan, Isadora Wronski, Greenpeace.
Moderator: Sofia Härén, redaktör på tidningen Syre.

Prisutdelning till Årets Vegonormerare
Vegonormnätverket delar ut Årets vegonormerare.

Vegonorm och andra köttminskningsåtgärder
Samtal om vegonorm och andra köttminskningsåtgärder.
Petronella Wadle, vegoinspiratör, Vegonormnätverket.
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen.
Cecilia Sjöholm, kommunikationschef
Oatly Samtalsledare:Martin Smedjeback, ickevåldsutbildare,
samtalsledare. Arrangör: Svensk mat- och miljöinformation och Vegonormnätverket
i samarbete med Syre.

Paneldiskussion om det
finländska basinkomstförsöket
En panel diskuterar försöket som presenterats i passet
innan. Svagheter och styrkor med försöken. Hur passar
basinkomst i/med den nordiska modellen? Hur kan vi i
Sverige ha nytta av försöken? Vad kan vi lära oss?
Medverkande: Markus Kanerva och Ohto Kanninen
från den finländska tankesmedjan Tänk och forskningsgruppen
för det finländska basinkomstförsöket, Karin
Jansson (Som hållit i medborgarlönutredningar för Miljöpartiet),
Martin Jordö (Fi och basinkomströrelsen).
Moderator: Lennart Fernström, utgivare på Syre.
Arrangör: Syre i samarbete med Basinkomst Stockholm.

Det finska basinkomstförsöket
I regeringsförklaringen 2015 aviserade den tillträdande
finska regeringen en utredning om basinkomst som ett
alternativ till merparten av existerande trygghetssystem.
Som en del i utredningen ska även ett storskaligt
empiriskt försök genomföras.
Medverkande: Markus Kanerva och Ohto Kanninen från
den finska tankesmedjan Tänk och forskningsgruppen
för det finska basinkomstförsöket.
Arrangör: Syre i samarbete med Basinkomst Stockholm.

Varför arbetar vi? Behöver vi
arbeta i framtiden?
Alla riksdagspartier har de senaste 30-åren tävlat om
vem som kan skapa flest jobb. Men om det är så att
maskinerna stjäl våra jobb, ska vi hitta på
nya då eller bara slappa?
Medverkande: Adrian Adermon (nationalekonomisk
forskare på IFAU), Stefan
Hyttfors (futurist och inspiratör), Unni
Drougge (författare och arbetskritiker) och
Göran Hådén (ledamot i Miljöpartiets partistyrelse).Moderator:
Lennart Fernström, chefredaktör och utgivare
på Syre. Arrangör: Syre i samarbete med Basinkomst
Stockholm.

 Är basinkomst genomförbart?
– Tre modeller av basinkomst
Olika modeller för basinkomst diskuteras.
Karin Jansson (Miljöpartiet), Christian Engström
(Piratpartiet) och Gustav Karreskog (Centerstudenter)
presenterar sina modeller. Markus Kanerva och Ohti
Kanninen (finska tankesmedjan Tänk) kommer med
synpunkter på dem och deltar i diskussionen.
Moderator: Harald Enoksson.

 Är trygghetssystemet tryggt?
Diskussion med Carina Ohlsson ( S, socialförsäkringsutskottet)
om trygghetssystemen.
Medverkande: Lennart Fernström frågar ut med hjälp
av Nike Markelius (artist), Peter Söderlund (X-Cons),
Charlotta von Zweigbergk.


 Reportage från Sveriges djurfabriker
Djurrättsalliansen har besökt djurfabriker och arbetat
på slakterier för att kunna dokumentera hur verkligheten
för de djur vi människor utnyttjar ser ut. Vi visar filmerna
och för samtal med representanter från Djurrättsalliansen,
Malin Gustafsson och Daniel Rolke.
Arrangörer: Tidningen Syre i samarbete med Djurrättsalliansen.
Moderator: Lennart Fernström.

 Att arbeta för vegonorm
Kampanjen Vegonorm uppmuntrar kommuner, landsting,
myndigheter, företag, ideella organisationer och
privatpersoner att vända på köttnormen och ha vego
som standard. Vi diskuterar vad vi gör och kan göra
inom ramarna för kampanjen.
Workshopledare: Petronella Wadle och Martin
Smedjeback. Arrangörer: Svensk mat- och
miljöinformation och Vegonormnätverket i
samarbete med tidningen Syre.

Vegonorm: så arbetar vi tillsammans
för vego som standard i offentlig
måltidsverksamhet Kött har väldigt stor negativ miljöpåverkan och utgör en
stor kostnad för skolor och andra offentliga måltidsanordnare.
Genom att dra ner på eller helt ta bort köttet
kan man satsa på bättre råvaror, ekologiska ingredienser
och vidareutbildning.
Föreläsare: Per-Anders Jande.
Arrangörer: Svensk mat- och miljöinformation och
Vegonormnätverket i samarbete med tidningen Syre.

Vegonorm och andra
köttminskningsåtgärder
Samtal om vegonorm och andra köttminskningsåtgärder. Axel Hallberg, miljöpolitisk talesperson, Grön
Ungdom, Adam Hjort, miljöpolitisk talesperson, Anna-Kajsa Lidell, VD, Food For Progress
Samtalsledare: Martin Smedjeback, ickevåldsutbildare.
Arrangör: Svensk mat- och miljöinformation och Vegonormnätverket
i samarbete med Syre

Vad är en human
narkotikapolitik? Med utgångspunkt från boken ”Knark – en svensk
historia” diskuteras hur en mer human narkotikapolitik
kan utformas utan att uppmuntra missbruk.
Medverkande: Magnus Linton (författare), Carolina
Bruseman (Grön Ungdom), Christian Engström
(Piratpartiet), Gunnar Messa (X-CONS), Fred Nyberg
(Biologisk beroendeforskare), Anna-Lena Sörenson
(S, vice ordförande i socialutskottet). Moderator: MalinBergendal, redaktör och ledarskribent på Syre.

Knark – en svensk historia Magnus Linton pratar utifrån sin bok ”Knark – en svensk
historia” om Sverige och knarket, om missbrukets
dödliga dilemma och den svenska narkotikaideologins
politiska rötter.

Cannabidiol – ett cannabisämne
som gör cannabis mindre skadligt Amir Englund pratar om ett icke-berusande cannabisämne
som reducerar cannabis skadeverkningar och även
kan fungera som medicin för schizofreni och epilepsi.
Föredraget följs av frågor och en diskussion
som alla närvarande gärna får delta i.
Medverkande: Amir Englund, doktor i
psykofarmakologi, cannabinoidforskare
vid Institute of Psychiatry

  

Redaktör för Syre Teve:  Jan-Åke Eriksson

 

 

 

 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV