Energi

Skogsbad på recept – en framtida mirakelkur?

Kan skogsbad bli en framtida behandlingsmetod mot stress? Ja, säger Jenny Lovebo, som har forskat  på just skogsbad och dess effekter.
– Att ordinera skogsbad på recept kan minska användandet av läkemedel, särskilt psykofarmaka, och fungera som ytterligare ett skäl till att behålla tätortsnära skogar och parker, säger hon, till Kurera.

Skogsbad, som blev ett av svenska språkets nya ord 2017, är en slags terapiform inspirerad från Japan (shinrin-yoku) där man vistas ute i naturen och tar in skogen i syfte att minska stress.  Jenny Lovebo är biolog och universitetslektor vid Linné universitetet och har genomfört ett  pilotprojekt med syftet att undersöka de hälsofrämjande effekterna av att vara ute i skogen.

Pilotstudien gjordes i samarbete med sjuksköterskeprogrammets Hälsomottagning vid universitetet och gick ut på att sex personer i fyra veckor testade på skogsbad två gånger i veckan och cirka 45 minuter per gång.

Utsikt över skog från berget Kalahatten Pitebygden
Utsikt över skog från berget Kalahatten Pitebygden. Personerna på bilden har ingenting med artiklen att göra.Foto: Helena Landstedt / TT

Deltagarnas hälsotillstånd har löpande kontrollerats och just nu håller de på att sammanställa resultatet till en artikel.

– De biomarkörer som mättes på deltagarna före och efter perioden av skogsbad visade inte några samstämmiga förändringar. Men för flera av deltagarna var upplevd stress, känslor av utmattning och irritation mer sällan förekommande efter skogsbad jämfört med före, och flertalet studenter hade en uppfattning att skogsbad kan främja hälsa genom att skogsmiljön skapade ett lugn hos personen som är ute i skogen, säger Jenny Lovebo.

Gruppen har också som mål att undersöka vad som behövs för att fler människor ska komma ut i skogen och vilken typ av skogar som ger bäst effekt.

– Att ordinera skogsbad på recept kan minska användandet av läkemedel, särskilt psykofarmaka, och fungera som ytterligare ett skäl till att behålla tätortsnära skogar och parker, säger hon, till tidningen.

I Japan har skogsbad varit en del av landets nationella hälsoprogram ända sedan 80-talet, detta efter många års forskning på området. Med flera studier i ryggen har man kunnat konstatera att skogsbad både minskar stress och stärker immunförsvaret.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV