Syre, Syre Stockholm, Syre Göteborg och Syre Global ges ut av Mediehuset Grönt som startades 2015. Mediehuset Grönt ägs av Lennart Fernström och tidningarna är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa samfund och andra organisationer eller intressegrupper.

Syretidningarna är nyhetsmagasin för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Syre kommer ut digitalt på tisdagar och på papper på fredagar, 10 gånger per år gör vi ett tjockare månadsmagasin. Syre Stockholm och Syre Göteborg kommer ut på fredagar på papper. Alla tre tidningarna är frihetligt gröna på ledarsidan. Här kan du läsa den första ledaren och programförklaringen i Syre, om varför tidningarna inte är miljötidningar.

KONTAKTUPPGIFTER
Prenumerationsärenden: prenumeration@tidningensyre.se – Tel: 010-102 27 54 måndag 15.00–19.00, torsdag 15.00–19.00.
Faktura- och ekonomifrågor (inte för prenumerationer): ekonomi@tidningensyre.se
Nyhetsmagasinet Syres redaktion: redaktionen@tidningensyre.se
Syre Göteborgs redaktion: red@syregoteborg.se
Syre Stockholms redaktion: benita.eklund@syrestockholm.se
Syre Globals redaktion: jan-ake.eriksson@syreglobal.se
Dataskyddsansvarig: dataskyddsansvarig@tidningensyre.se – T.ex. för att få personuppgifter borttagna

Insänt material: Redaktionerna ansvarar inte för inskickat o beställt material och betalar inte ut någon ersättning för sådant material om det inte tydligt framgått som villkor för publicering när materialet skickats in.

Debatt: Texter på max 3500 tecken skickas till debatt@tidningensyre.se, debatt@syregoteborg.se eller debatt@syrestockholm.se. Redaktionerna förbehåller sig rätten att korta inskickade texter och vi tar inte in anonyma texter eller texter under pseudonym. Vi betalar aldrig ut ersättning för insända debattartiklar.

Dataskyddspolicy: Mediehuset Grönt AB värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa vår dataskyddspolicy.

 

MEDARBETARE:


⇧ Alexandra Olsson –
Syregården i Almedalen  – alexandra.olsson@tidningensyre.se – 070-378 97 67


⇧ Anna Velander Gisslén –
Energi Syre Stockholm – anna.gisslen@syrestockholm.se


Benita Eklund – Chefredaktör och ansvarig utgivare Syre Stockholm –  benita.eklund@syrestockholm.se


Björn Danielsson – Chefredaktör och ansvarig utgivare Syre Göteborg – bjorn.danielsson@syregoteborg.se – 070-425 32 62


Ingemar Tigerberg – Redaktionschef i Göteborg –  ingemar.tigerberg@syregoteborg.se


Jan-Åke Eriksson – Chefredaktör och ansvarig utgivare Syre Global | Bildredaktör – jan-ake.eriksson@syreglobal.se


Jenny Luks – Mat med Jenny i Syre, Energi i Syre Göteborg  –  jenny.luks@syregoteborg.se


⇧ Katinka Richter
– Syregården i Almedalen – katinka.richter@tidningensyre.se

⇧ Klas Lundström – Reporter Syre Global – klas.lundstrom@syreglobal.se


⇧ Lennart Fernström
– Chefredaktör och ansvarig utgivare Syre, VD Mediehuset Grönt – lennart.fernstrom@tidningensyre.se


⇧ Maja Andersson
– Radar och Zoom i Syre Göteborg – maja.andersson@syregoteborg.se


⇧ Malin Bergendal – Ledarskribent, Energi, korsord och korrektur – malin.bergendal@tidningensyre.se


⇧ Olof Klugman – Radar (nyheter) och ställföreträdande utgivare på Syre Stockholm –  olof.klugman@tidningensyre.se – 073-600 52 95


⇧ Simon Nummela
– Ansvarig kommersiell utveckling och kundtjänst – simon.nummela@tidningensyre.se


⇧ Sofia Härén – Redaktionschef och ställföreträdande utgivare på Syre samt redigeringschef Mediehuset Grönt. – sofia.haren@tidningensyre.se


⇧ Valdemar Möller – Ledarskribent, debattredaktör, webb och Energi i Syre Göteborg – valdemar.moller@syregoteborg.se