Författare: Lennart Spetz

Flera instanser överklagar inte Cementa-dom

Radar Varken Naturvårdverket, länsstyrelsen på Gotland eller Naturskyddsföreningen överklagar företaget Cementas…

Bevarande av skog påverkar barns utbildning

Radar Hållbarhetsarbete i Etiopien har visat sig leda till ökat barnarbete.

Byggbranschen vill återvinna glasull 

Radar En cirkulär och mer resurseffektiv bygg- och rivningsindustri är målet…

Stora träd mycket viktiga kolsänkor

Radar Forskare som mätt träds biomassa med laser hävdar att träd…

Kortare arbetstid med samma lön provas i Spanien

Radar Spanien har beslutat att på försök införa kortare arbetsveckor, men…

Gröna idéer ska växa genom samarbete mellan universitet

Radar Ett samarbete mellan Sverige, Norge, Estland och Lettland ska gynna…

Färre nya bostäder de kommande åren

Radar Byggandet av bostäder kan minska kraftigt de kommande åren. Enligt…

COP15: 30 procent av land och hav ska skyddas

Radar Enligt det nya globala avtalet för att rädda planetens biologiska…

AI kan ge effektivare solpaneler

Radar Artificiell intelligens kan bidra till att solceller placeras rätt, vilket…

Ny rapport: Elbehovet kan dubblas till 2035

Radar Sveriges elbehov kan komma att vara dubbelt så stort som…