Författare: Hanna Westerlund

Nu ska giftiga lysrör bort – mycket el att spara

Radar Över 17 miljoner lysrör innehåller ett av våra farligaste miljögifter…

Nygammal metod renar vatten mer effektivt

Radar Traditionella reningsverk har svårt att rena läkemedelsrester, bekämpningsmedel och PFAS…

Greenpeace: ”Biobränslen har ökat utsläppen”

Radar Övergången från fossila bränslen till biodrivmedel har lett till större…

Svinniska ska få fler att sluta slänga mat

Radar Göteborgs stad ska få invånarna att halvera svinnet till 2030…

Var fjärde svensk fiskebåt borta från Östersjön 

Radar Sillbestånden i Östersjön hotas av kollaps varnar forskare. 24 procent…

Våtmarksaktivister manar till bojkott av jord med torv: ”Som brunkol”

Radar Visste du att planteringsjorden i affären ofta innehåller fossil torv,…

Maria Soxbo: Drömlivet är möjligt genom omställningen

Energi Hon vill visa att vi har allt att vinna på…

Klimataktivister stoppade tåg med flygbränsle

Radar Två klimataktivister har stoppat ett tåg med flygbränsle som var…

Stor förlust av viktiga våtmarker – Sverige sticker ut

Radar Utdikade våtmarker släpper ut mer växthusgaser än personbilstrafiken i Sverige.

Hans studiecirkel ska ge fler tysta områden 

Energi Landets fria ställer tre frågor till Pontus Wikström, som leder…